Toleranta ZERO fata de Violenta

Scop: Prevenirea și combaterea violenţei verbale și fizice din rândul elevilor la nivel microsocial/de grup școlar și macrosocial/comunitate