Legislatie

 

CODUL DE ETICĂ SI CONDUITA PROFESIONALA

CODUL DE ETICĂ AL ELEVILOR ȘCOLII GIMNAZIALE NR.2 BOLDEȘTI – SCĂIENI

CODUL DE ETICĂ ŞI CONDUITĂ PROFESIONALĂ AL ŞCOLII GIMNAZIALE NR.2 BOLDEŞTI – SCĂIENI

 

ORDINUL MINISTRULUI EDUCAȚIEI NAȚIONALE nr. 5144/26.09.2013 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI ANTICORUPȚIE ÎN EDUCAȚIE

PLAN DE INTEGRITATE PRIVIND APLICAREA STRATEGIEI NAŢIONALE ANTICORUPŢIE IN EDUCAŢIE

 

PLAN DE MĂSURI PENTRU MENŢINEREA ŞI CREŞTEREA GRADULUI DE SIGURANŢA CIVICĂ

PLANUL MANAGERIAL AL ŞCOLII GIMNAZIALE NR.2 BOLDEŞTI – SCĂIENI

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

STATUTUL PERSONALULUI DIDACTIC

 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ DE EVALUARE A CADRELOR DIDACTICE

METODOLOGIA DE EVALUARE ANUALĂ A PERSONALULUI DIDACTIC ȘI DIDACTIC AUXILIAR

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ȘI CONDUCEREA EVIDENTEI ANGAJAMENTELOR BUGETARE ȘI LEGALE

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTEI PERSONALULUI AUXILIAR SI NEDIDACTIC

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE

PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII

 

LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALE

 
RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ 2013 – 2014
RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ 2011 – 2012